พีระมิดคูฟู สุดยอดพีระมิดเก่าแก่

อียิปต์เมืองแห่งอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งตำนานอันลึกลับ เมืองที่มักจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันแสนมีเสน่ห์และน่าพิศวง  ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสถาปัตยกรรม อาหาร เสื้อผ้าและวิถีชีวิต ทุกสิ่งล้วนมีเรื่องเล่าอันยาวนาน นับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คนห้ามพลาดเลยก็ว่าได้ ประวัติอียิปต์             อาณาจักรอียิปต์แต่เดิมนั้นถูกแบ่งออกเป็นนครต่างๆ ยังไม่ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันจนกระทั่ง “ราชาแมงป่อง” ผู้ครองนครธีสได้เข้ายึดครองนครต่างๆ และสถาปนาตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรบน ต่อมา “นาเมอร์” โอรสของพระองค์ได้ยึดครองนครอียิปต์ล่าง จนถึงสมัยของ “ฟาโรห์เมเนส” ที่สามารถรวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกัน ทรงสถาปนาตนเป็นฟาโรห์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ที่หนึ่งของอียิปต์โบราณ และได้ตั้งเมืองหลวงชื่อ

Read more

ทำความรู้จักทั่ง 8 มเหสีเอกของฟาโรห์รามเสสที่ 2

อียิปต์คือประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ต่างจากอดีตที่ปกครองโดยกษัตริย์ หรือ ฟาโรห์  และ ฟาโรห์ที่ปกครองอียิปต์ได้นานที่สุดก็คือฟาโรห์รามเสสที่ 2 ทรงสถานปาตนเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ยกตนให้เทียบเท่ากับมหาเทพในตำนานหรือพระเจ้า ซึ่งครองราชย์ยาวนานกว่า 66 ปี ฟาโรห์ราเมสที่ 2 คือรัชทายาทเพียงองเดียวของเซติที่ 1 ตั้งแต่เล็ก ราเมสที่ 2 จึงถูกส่งไปศึกษาเล่าเรียนด้านการเมือง การปกครอง การทหาร

Read more